O firmie - KRATWEN
          Kontakt - KRATWEN
 

sym

nazwa

rozmiar

opakowanie

ilość

KW 1.
KW 2.
KW 3.
KW 4.
KW 5.
KW 6.
KW 7.
KW 8.
KW 9.
KW 10.
KW 11.
KW 12.
KW 13.
KW 14.
KW 15.
Kratka wentylacyjna
Kratka wentylacyjna
Kratka wentylacyjna
Kratka wentylacyjna z żaluzją
Kratka wentylacyjna z żaluzją
Kratka wentylacyjna z siatką
Kratka wentylacyjna z siatką
Kratka wentylacyjna z siatką
Kratka wentylacyjna z otworem
Kratka wentylacyjna z otworem
Kratka wentylacyjna z siatką100
Kratka wentylacyjna z siatką125
Kratka wentylacyjna z siatką150
Kratka wentylacyjna drzwiowa
Kratka wentylacyjna regulowana
14x14
14x21
11x27
14x14
14x21
14x14
14x21
11x27
14x21
14x21
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
Karton
100
100
100
50
45
90
90
75
80
35
100
110
100
35
80
         

sym

nazwa

pojemność

W 1.
W 2.
W 3.
WG 1.
WG 2.
WG 3.
L 1.
G 1.
G 2.
C 1.

Wiadro plastikowe czarne
Widoro plastikowe czarne
Wiadro plastikowe czarne
Wiadro gospodarcze
Wiadro gospodarcze
Wiadro gospodarcze
Łopata do śniegu+styl drewnian
Grabie proste
Grabie zaokrąglone
Cyfry do oznaczenia posesji

12 litrów
16 litrów
20 litrów
12 litrów
16 litrów
20 litrów