Oferta - KRATWEN
     Jako KRATWEN istniejemy od 1981 roku.
Od tamtej pory cały czas rozszerzamy nasz± ofertę, staraj±c się sprostać wymaganiom jakie stawiaj± przed nami Klienci.
   Oferujemy Państwu najwyższej klasy elementy systemu wentylacyjnego, jakimi niew±tpliwie s± kratki wentylacyjne, które w pełni umożliwi± wykonanie dowolnie zaprojektowanego systemu wentylacji.
   Nasza firma jest również producentem wiader budowlanych i gospodarczych
(o pojemno¶ci 12, 16, 20 litrów), grabi, łopat do ¶niegu oraz cyfr do oznaczania numeru posesji.
  Kontakt - KRATWEN
 
Zapraszamy do zapoznania się z nasz± ofert±
i do współpracy